ACHE YESU, AWE WA KWANZA KUKUHURUMIA.

Nakusalimu katika jina kuu la Bwana wetu Yesu Kristo.

Ni jambo la kawaida kila mmoja wetu kuijali kwanza hali yake binafsi, na si dhambi kufanya hivyo, japo hilo halitufanyi tuonekane kuwa wa maana sana mbele za Mungu. Kuna wakati Bwana Yesu aliitisha mkutano mkubwa sana, pengine eneo la mjini lilikuwa ni dogo la kuuketisha umati mkubwa wa watu, au pengine palikuwa na usumbufu fulani ambao ungewafanya watu wasimsikilize vizuri, Hivyo akaamua kuwaitisha eneo la mbali kidogo na mji, mahali ambapo hapana makazi ya watu, eneo la nyika tupu, mahali ambapo hakuwaandalia mahema ya kukutania wala hakuwachagulia penye miti mingi, ambapo walau wangekaa chini yake wapate uvuli, bali alichagua eneo la jangwa lenye nyika tupu.
Na mkutano huo ulikuwa ni Mkutano wa siku tatu..

Lakini Biblia inatuambia wengi waliposikia habari ile wakatoka mbali sana, wakaenda eneo hilo la jangwa ili kwenda kuyasikiliza maneno ya uzima ya Bwana Yesu. Watu wale walifikia pengine asubuhi sana na mapema, wakijua kuwa siku zote tatu zitakuwa ni siku za kufunga, za kumsikiliza tu Bwana Yesu si vinginevyo, hivyo walifika mahali pale wakilijua hilo asubuhi sana, wakakaa chini kwenye jua lile, kuanzia asubuhi mpaka jioni,..

Jaribu kutengeneza picha, masaa 12 ya mchana wanamsikiliza tu Bwana Yesu akiwafundisha, na usiku vivyo hivyo.. siku ya kwanza, siku ya pili, mpaka siku tatu zinakwisha, wamekaa tu pale, nyikani wakimsikiliza Bwana Yesu kwa makini bila kuondoa miguu yao, huku njaa zikiwauma, lakini waliona kile wanachokisikiliza ni Zaidi ya chakula cha mwilini.. Walijua mtu hawezi kuishi kwa mkate tu, bali kwa kila Neno linalotoka katika kinywa cha Bwana..

Embu tengeneza tena picha Bwana alikuwa anajua kabisa watu wale, walikuwa katika hali ngumu kweli kweli katika eneo lile la ukame na jua kali, alijua kabisa walikuwa hawajala kwa muda wa masaa mengi sana, alijua kabisa hali zao zinakaribia kuwa mbaya..lakini aliendelea kuwafundisha bila kuwahudumia kwa lolote, kwasababu aliona utayari wao wa kumsikiliza yeye bila kuchoka, mpaka siku tatu kamili zilipokwisha..

Lakini siku ile alipomaliza kuwafundisha, biblia inatuambia Bwana Yesu hakuwaacha hivi hivi waondoke waende zao katika hali zile za njaa bali aliona umaskini wao, aliona njaa zao, aliona mateso yako, aliona kiu yao, aliona mahitaji yao na pale pale maandiko yanatuambia AKAWAHURUMIA: embu tusome:

Katika siku zile, kwa vile ulivyokuwa mkuu tena ule mkutano, nao wamekosa kitu cha kula, akawaita wanafunzi wake, akawaambia, Nawahurumia mkutano kwa sababu yapata siku tatu wamekaa nami, wala hawana kitu cha kula; nami nikiwaaga waende zao nyumbani kwao hali wanafunga, watazimia njiani; na baadhi yao wametoka mbali. Wanafunzi wake wakamjibu, Je! Ataweza wapi mtu kuwashibisha hawa mikate hapa nyikani? Akawauliza, Mnayo mikate mingapi? Wakasema, Saba, Akawaagiza mkutano waketi chini; akaitwaa ile mikate saba, akashukuru, akaimega, akawapa wanafunzi wake wawaandikie; wakawaandikia mkutano. Walikuwa na visamaki vichache; akavibarikia, akasema wawaandikie na hivyo pia. Wakala, wakashiba, wakakusanya mabaki ya vipande vya mikate makanda saba. Na watu waliokula wapata elfu nne. Akawaaga.

Katika siku zile, kwa vile ulivyokuwa mkuu tena ule mkutano, nao wamekosa kitu cha kula, akawaita wanafunzi wake, akawaambia, Nawahurumia mkutano kwa sababu yapata siku tatu wamekaa nami, wala hawana kitu cha kula; nami nikiwaaga waende zao nyumbani kwao hali wanafunga, watazimia njiani; na baadhi yao wametoka mbali. Wanafunzi wake wakamjibu, Je! Ataweza wapi mtu kuwashibisha hawa mikate hapa nyikani? Akawauliza, Mnayo mikate mingapi? Wakasema, Saba, Akawaagiza mkutano waketi chini; akaitwaa ile mikate saba, akashukuru, akaimega, akawapa wanafunzi wake wawaandikie; wakawaandikia mkutano. Walikuwa na visamaki vichache; akavibarikia, akasema wawaandikie na hivyo pia. Wakala, wakashiba, wakakusanya mabaki ya vipande vya mikate makanda saba. Na watu waliokula wapata elfu nne. Akawaaga.

Mark 8:1-9 SUV

Unaona hapo? Walipaswa waondoke vile vile, lakini kwa jinsi alivyoona “WAMEKAA NAYE” siku zote tatu bila kuondoka uweponi mwake, bila kwenda kuhangaika hangaika kuyajali maisha yao, familia zao, biashara zao, miradi yao, ili wapate chakula wao na Watoto wao, badala yake wamedumu pamoja naye kwa siku kadhaa bila kuchoka basi tukio hilo lilimfanya Bwana Yesu AWAHURUMIE hata kwa yale mengine waliyoyakosa..

Na kama tunavyosoma kitu gani kilifuata. Wote walishibishwa mikate wakiwa pale nyikani, wakapata na ya kuondokea, mpaka ikabaki na wale samaki vivyo hivyo…Sasa unaweza ukafikiri Bwana Yesu aliwashibisha pale tu. La! Alikuwa anawadhihirishia kuwa baada ya pale na Maisha yao pia yatabarikiwa kwa mfano ule ule wa vikapu, na wala hawatapungukiwa kabisa…Lakini hiyo yote ilikuwa ni kwasababu ya yale maneno ya uzima waliokuwa wanayasikia bila kuchoka ndio yakazaa vikapu vile vya mikate na baraka walizoziendea baada ya pale.

Na sisi tujiulize, Je tunaweza kufikia hatua kama hii ya hawa watu?…Je tunaweza kuwa tayari kufunga kutokula kwa ajili tu ya kuutafuta uso wa Bwana kwa kipindi kirefu?, Je tunaweza Kufunga mihangaiko yetu, na shughuli zetu tukatenga wakati wa kuhudhuria ibada na semina ndefu za Neno la Mungu? kwa kutokujali eneo lenyewe, kutokujali mazingira yanaruhusu kiasi gani, kutokujali umbali, kutokujali hata uzima wako na afya yako? Ikiwa tu tutaalikwa mahali ambapo tumewekewa mahema, chini kuna vivuli, lakini bado hatutakwenda ikiwa tunayo makanisa mazuri tena mengine yana feni lakini hatuwezi kukaa hata masaa 2, Je tutawezaje ikiwa tutalikwa mahali penye njika tupu kama pa hawa watu? Na wakati huo huo bado tunataka Bwana Yesu azihurumie hali zetu?

Mungu anatuambia tumkaribie yeye na yeye atatukaribia sisi (Yakobo 4:8)..Hivyo tukiwa hatupo tayari kujinyima nafsi zetu na kujitesa katika kuutafuta uso wa Mungu kwa bidii, katika kuutafuta ufalme wake na haki yake, basi tujue itakuwa shida sana kuyaona matendo makuu ya Mungu maishani mwetu.

Usikazane kutafuta kujihurumia kwanza wewe unapoutafuta uso wa Mungu, subiri kwanza Bwana akuhurumie yeye, jukumu letu ni kuutafuta uso wa Mungu kwa bidii mengine tumuachie yeye, kwasababu anajua shida zetu, na mahitaji kabla hata sisi hatujamwambia. (Mathayo 6:32).

Bwana atusaidie katika hilo. Na atujalie tuchukue hatua zinazostahili katika hilo.

Pastor Boniface Evarist
GoodVine Church

Message Boniface Evarist on WhatsApp. https://wa.me/message/XLSAYATCTSESC1

MAFANIKIO MAPYA YA KIROHO

Mungu ametupa maneno ya msingi yaliyo mazuri sana, ukweli mkubwa, ambao kiukweli unasaidia sana uwezo wetu wa kuelelewa mambo ya kiroho.

Ni hivi:

Mtu anaishi katika ulimwengu wa aina mbili. Anaishi katika ulimwengu wa asili na pia anaishi katika ulimwengu wa roho. Mambo yanayotokea katika ulimwengu huu wa asili yanaenda sambamba na matukio sawasawa katika ulimwengu wa roho.

MAMBO HAYA NI KWELI ILIYO SAMBAMBA

Tunaona matukio mengi yanayotokea duniani siku za leo. Kuna kitu kinatokea kwa mtu wa ulimwengu wa asili hii. Akili ya mtu, yaani uwezo wake wa kawaida ya ulimwengu huu wa asili unaongezeka sana. Siku hizi mwanadamu anaweza kufanya vitu ambavyo ukweli vilikuwa havifikiriki kufanyika na mtu yeyote miaka michache iliyopita. Vitu ambavyo vilichukuliwa kama ndoto tu au hadithi za kisayansi leo vimetimiana kuzidi kiwango cha hadithi za jana.

Neno la Mungu lilishatutabilia kuwa tunapokaribia siku za mwisho, uwezo wa mwanadamu, uwezo wake wa kiakili, utazidi kuimarika zaidi.

“… na maarifa yataongezeka.”

Danieli 12:4

Na hili linatokea kwa kiasi kikubwa hasa wakati huu ambao tunakaribia ujio wa pili wa Yesu Kristo. Ujio wa pili wa Yesu Kristo upo karibu sana. Ndiyo maana akili ya mtu wa asili ya ulimwengu huu inazidi kuwa kubwa zaidi katika nyakati zetu.

Mtu anafanya kitu ambacho katika ulimwengu huu ninakiita “Mafanikio.” Anafakiwa sana katika uwanja wa sayansi. Mafanikio katika madawa. Mafanikio katika teknolojia. Na mafanikio katika kila jitihada za kibinadamu.

Natabiri kuwa ujio wa Yesu hauko mbali sana toka sasa, na uwezo wa mwanadamu utaongezeka kila mara zaidi na zaidi mpaka Yesu anapokuja tena.

Sasa, swali ni hili, kama katika ulimwengu wa asili mafanikio ni makubwa kiasi hiki, nini kitatokea katika ulimwengu wa roho? Je, Mungu ataruhusu Mwili  wake, Kanisa Lake, kuwa katika kiwango cha chini cha maendeleo na mafanikio wakati dunia inainua viwango vyake vya maendeleo, maarifa na uwezo?

Hapana kabisa!

Kwa kadri kurudi kwa Yesu kunavyo karibia, kanisa la Yesu Kristo litazidi Kuinua viwango vya mafanikio ya kiroho zaidi ya ufahamu wa akili za mtu wa asili ya ulimwengu huu. Tutapata mafanikio bora sana ya kiroho ambayo yataenda sambamba na kinachoendelea duniani.

boniface evarist mwakisalu

Haya mafanikio yatakuja kwa njia nyingi.

Moja: Kanisa hili halikuzaliwa nyonge; halikuzaliwa na anemia; halikuzaliwa bila roho.

Wengine wanadhani kuwa kila anayoweza kuyafanya Mungu tayari yamekwisha kuonekana kwa wanadamu tayari. Hili si kweli. Kuna mambo ambayo bado hayajaingia hata kwenye moyo wa mwanadamu, wala macho bado hayajaona mambo ambayo Mungu amemuandalia mwanadamu.

“lakini, kama ilivyoandikwa, Mambo ambayo jicho halikuyaona wala sikio halikuyasikia, (Wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu,) Mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao.”

1 Wakorintho 2:9

Tunapoteza mbio. Wasioamini uwepo wa Mungu wanapita Wakristo.

Uamsho wa maswala ya uchawi unafika mahali katika hatua ambayo hata kuna mashule yanafundisha rasmi, kwa kusoma kisoma vitabu au Kutazama filamu za akina mfano  za akina Harry Potters zinafundishwa na mashule mengi hayaweki kipaumbele kwenye kufundisha Biblia.

Tukitazama nyuma miaka 2000 iliyopita ya kanisa la kwanza, tunakuta kwamba miaka 200 baada ya Yesu kufa pale msalabani, wanafunzi Wake kwa nia na kusudi moja waliweza kuhubiri injili duniani. Kwa ujumla dunia nzima ilikuwa katika ushawishi wa ukristo kwa namna fulani.

Nini kilitokea?

Kwa jinsi tunavyozidi kuifuatilia historia ya kanisa, tunagundua kuwa kipindi cha Enzi za Giza kilileta muundo wa kidini. Ukristo ulianza kulegezwa mpaka ikifika wakati ukawa kama umepotea. Udhihirisho wa nguvu za Mungu ukaanza kupungua hasa walipoanza kuweka utaratibu wa mahubiri ya pointi tatu kwa ibada. Ingawa, kanisa halikuanza kwa namna hii.

SI KWA WAHUBIRI WA KUPATA FEDHA

Miaka 2000 iliyopita kanisa halikuzaliwa kwa mtu ambaye atahubiri ili apate fedha. Halikuzaliwa kupitia ujanja wa mahubiri ambao tunauona katika Injili ya siku hizi. Ni rahisi sana kuhubiri siku hizi kwa sababu hatuhangahiki tena kuthibitisha chochote kama ilivyokuwa zamani.

Ili uweze kuhubiri siku hizi inakupasa tu uwe msomi wa chuo kikuu au seminari au mtu yeyote anayejua kuongea vizuri na kuchekesha. Unaweza tu kuzipangilia pointi zako tatu, utaelezea ya kwanza, ya pili na ya tatu kisha hitimisho. Unaingizia stori nzuri na ucheshi kidogo ambao umeutengeneza. Ukiweza tu kuongelea nguvu ya kuwaza chanya na nguvu ya akili juu ya jambo fulani, hapo unakuwa tayari umefanikiwa.

Namshukuru Mungu kwa wahubiri wakubwa. Tunawahubiri wakubwa sana ambao dunia haijawahi kuwa nao, lakini walimwengu wanaohubiriwa wanaenda kuzimu. Unakuta duniani hapa, ikiwemo Tanzania na nchi kubwa kama Marekani, Uingereza, Afrika ya Kusini utakuta redio nyingi na mitandao ya kijamii na vipindi vya TV, vina mahubiri ya kuwafikia watu. Bado hawajaweza kuzuia ushawishi wa maswala ya ngono, ndoa za jinsia moja, ulevi, matumizi ya madawa na maovu mengine. Hatujaweza kuzuia.

Kanisa la mwanzo halikuzaliwa kwa kuwa Mhubiri sana, wala halikuzaliwa kwa kuwadanganya watu.

Kanisa lilizaliwa kwa udhihirisho wa nguvu.

Yesu alisema:

Mtapokea NGUVU.

Matendo ya Mitume 1:8

Baada ya wanafunzi kumwagiwa Roho Mtakatifu, walikuwa wakishangilia kwa ushawishi wa nguvu.

Kuna watu walisema, “wamelewa kwa mvinyo mpya.

Lakini Petro akasema, “Sivyo mnavyodhani; watu hawa hawakulewa

Alisema:

“lakini jambo hili ni lile lililonenwa kwa kinywa cha nabii Yoeli, 17 Itakuwa siku za mwisho, asema Mungu, nitawamwagia watu wote Roho yangu, na wana wenu na binti zenu watatabiri; na vijana wenu wataona maono; na wazee wenu wataota ndoto”.

Matendo ya Mitume 2:16-17.

Fuatilia kesho muendelezo wa somo la NGUVU….

🗣 OMBA:

  1. Omba Mungu, akupe neema ya kubeba injili yako sawa na mapenzi yako na si kwa jinsi ya kibinadamu, katika Jina la Yesu Kristo. Amina!

Unaweza kujiunga kwenye group la Goodvine Discipleship School la WHATSAPP kwa kubonyeza picha hapa chini:

Ili uweze kupata mafunzo ya kila siku ungana na GOODVINE WhatsApp.

Mafundisho

usomaji wa Biblia

Ukiri wa kila siku

Maombi

cheti cha baada ya kumaliza kozi

na mengineyo mengi.