Biblia inatuambia kwamba “Mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi”. (Mithali 18:21) Kile tunacho kiongea, kiwe chanya au hasi, lazima kilete matokeo ya aina fulani. Tunachotangaza lazima kizae matunda.

Yakobo anatukumbusha kuwa ndimi zetu zina nguvu – na kile tunachotamka kwa vinywa vyetu kina nguvu ya kuongoza maisha yetu. (Yakobo 3:3-5)

‘Ee Bwana, neno lako lasimama Imara mbinguni hata milele.’ (Ps 119:89)

Kutangaza Neno la Mungu ni njia yenye nguvu ya:

  • Kuimarisha imani zetu (Warumi 10:17)
  • Kusaidia kufanikiwa katika matarajio yetu
  • Be a weapon in times of spiritual warfare
  • Kuwa silaha wakati wa vita ya kiroho (Waefeso 6:17)
  • Kusaidia kutuweka katika hali ya kutimiza kusudi la kuishi kwetu.

Namna ya Kugeuza Neno kuwa Ukiri wa Kinabii

Neno linakuwa la kinabii pale linapozungumzia nia ya Baba wa mbinguni na kusudi lake kwa maisha yetu.

Yafuatayo ni baadhi ya Mawazo yatakayokusaidia kubadilisha msitari wa Biblia kuwa ukiri wa imani:

1. Chagua mstari wa Biblia ambao

  • Mungu amesema jambo juu yako, au
  • Linalingana na kile Bwana amesema Kuhusu wewe
  • Unahusiana na hali unayopitia kwa wakati huu au maisha yako kwa ujumla au wito wako.

Kitendo cha kutangaza au kukiri Neno la Mungu kina nguvu sana, lazima utaona mpenyo wa ajabu sana kwa maana Mungu si muongo kwa ahadi zake.

2. Jiweke katika uhusika.

Unapobadilisha uhusika na kujiweka wewe unafanya iwe sauti ya Mungu kwako. Ukitazama ukiri ninaowapa kila siku utagundua tunawezaje kujiweka katika uhusika wa Neno.

3. Mara nyingi tumia wakati uliopo na ujao – kwa kufanya hivyo unabadilisha hali ya sasa na ya siku zijazo kuwa vie utamkavyo.

4. Ukumbuke huo mstari au uandike mahali na tumia hilo Neno kutangaza.

‘Heri mtu … Bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, Na sheria yake huitafakari mchana na usiku..’ (Zaburi 1:1-2)

Nimegundua kuwa kutangaza au kukiri kwa sauti na ujasiri kuna nguvu sana hasa wakati wa swala la vita au mpenyo (mafanikio). Ingawa, Hatuhitaji kutangaza au kukiri kwa sauti kubwa mara zote ili ukiri utimie. Kwa kiebrania “kutafakiri” kuna maanisha pia kujisemesha mwenyewe – na hili linaweza kufanyika kimyakimya au kimoyomoyo

Zingatia Ukiri huu kama mifano ya somo hili:

Toa Maoni yako / Leave Your Comment:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s