Maisha yanaweza kubadilishwa na kanuni ya uumbaji pekee, sababu kubwa ni kwmba Mungu amekupa nguvu ndani yako wa kutamka jambo na likawa halisi, jambo la msingi ni kuamini. Kama uko ndani ya Yesu Kristo haya mamb ni mepesi mno.

Naomba utambue kuwa maombi yako yanawafanya malaika waweze kufanya kazi lakini ukiri wako unaomfanya Roho Mtakatatifu afanye kazi kwa niaba yako. Maneno unayoyatamka au kutangaza ni ndiyo malighafi ya Roho Mtakatifu kukutimizia matarajio yako, maono yako na ndoto zako.

Katika uumbaji wa dunia hii hakuna kilichotokea mpaka Mungu alipotamka, licha ya kwamba Roho Mtakatifu alikuwepo palepale alitulia juu ya maji.

Nayo nchi ilikuwa ukiwa, tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji; Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. 3 Mungu akasema, Iwe nuru; ikawa nuru.”

Mwanzo 1:2-3

Roho Mtakatifu alitiza matamanio au matarajio ya Mungu. Nikukumbushe tu pale katika bonde la mifupa mikavu hakuna ambacho kingetokea kama kama nabii Ezekieli asingetamka neno.

Akaniambia tena, Toa unabii juu ya mifupa hii, uiambie, Enyi mifupa mikavu, lisikieni neno la Bwana.”

Ezekieli 37:4

Hoja ya msingi hapo ni kwamba Ezekieli aliambiwa “uiambie”. Tunaona kanuni ile ile ambayo Mungu aliitumia kutamka juu ya uumbaji wa dunia ndiyo ambayo ilitumika kuifanya mifupa mikavu ikaanza kusogeleana..

akaendelea kuiambia, mishipa ikatokeza,

akaendelea kuaimbia nyama zikatokeza,

akaendela kutamka juu ya upepo na pumzi ikaijia ile mifupa.

Utabaini kwamba tumezoea kulalamika sana kuwa maisha magumu, au vyumavimekaza. Kinachotakiwa kutumika hapo ni kutumia kanuni ya uumbaji kutengeneza hali mpya. Na hili halitakaa litokee mpaka umeamua kutangaza unachotamani kukiona.

Inawezekana unatamani kuona Uponyaji, tangaza.

Inawezekana unatamani kuona ndoa nzuri, tangaza.

Inawezekana unatamani kuona amani moyoni mwako, tangaza.

Inawezekana unatamani kupata ajira au kupanda cheo, tangaza.

Inawezekana wewe unatamani kuishi maisha marefu, tangaza.

Inawezekana kiu yako ni kupata mtaji, tangaza,

Inawezekana una hofu ya kufa kwa korona, tangaza.

Katika Ulimwengu wa roho, viumbe vina akili, vinasikia. Vinao uwezo wa kuwasiliana na kuitikia unachotamka au kutangaza. Kila kitu kinaumbwa kwa neno, na vinaitika kwa neno lililotamkwa na Mungu au watu (Yohana 1:1-5).

Hapo mwanzo kulikuwako Neno, naye Neno alikuwako kwa Mungu, naye Neno alikuwa Mungu. 2 Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. 3 Vyote vilifanyika kwa huyo; wala pasipo yeye hakikufanyika cho chote kilichofanyika.  4 Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu. 5 Nayo nuru yang’aa gizani, wala giza halikuiweza”.

Yohana 1:1-5.

Usikate tamaa! Umba jambo lolote ambalo unatamani Mungu afanye. Wewe tangaza kwa sauti, ukijua kabisa mbingu zinasikia na kuzimu kunasikia kuwa kuna mtu sasa ameolewa na ameamua kuchukua nafasi yake.

Na huo ndiyo mwisho wa matatizo yako!

Ubarikiwe Daima!

Toa Maoni yako / Leave Your Comment:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s