Mtume Paulo alipotoka jangwani baada ya Mungu kumchukua na kumbadilisha akiwa njiani kuelekea Dameski, aliweza kusema, “… mara sikufanya shauri na watu wenye mwili na damu (Wagalatia 1:16)”

Alienda katika miji na kusema “Na neno langu na kuhubiri kwangu hakukuwa kwa maneno ya hekima yenye kushawishi akili za watu”

“nililelewa katika mji huu, miguuni pa Gamalieli, nikafundishwa sheria ya baba zetu kwa usahihi, nikawa mtu wa jitihadi kwa Mungu kama ninyi nyote mlivyo leo hivi. Nilikuwa mwanafunzi wa wanafunzi, nimekuwa Mwalimu wa Walimu. Mimi ni Farisayo mwana wa Farisayo.”

“Mtu ye yote akijiona kuwa anayo sababu ya kuutumainia mwili, mimi zaidi.”

Walakini mimi ningeweza kuutumainia mwili. Mtu ye yote akijiona kuwa anayo sababu ya kuutumainia mwili, mimi zaidi. 5 Nalitahiriwa siku ya nane, ni mtu wa taifa la Israeli, wa kabila ya Benyamini, Mwebrania wa Waebrania, kwa habari ya kuishika torati, ni Farisayo, 6 kwa habari ya juhudi, mwenye kuliudhi Kanisa, kwa habari ya haki ipatikanayo kwa sheria sikuwa na hatia.”

Wafilipi 3:4-6.

MAFANIKIO MAPYA YA KIROHO

Lakini mtume Paulo anasema chochote

“Lakini mambo yale yaliyokuwa faida kwangu, naliyahesabu kuwa hasara kwa ajili ya Kristo. 8 Naam, zaidi ya hayo, nayahesabu mambo yote kuwa hasara kwa ajili ya uzuri usio na kiasi wa kumjua Kristo Yesu, Bwana wangu; ambaye kwa ajili yake nimepata hasara ya mambo yote nikiyahesabu kuwa kama mavi ili nipate Kristo.”

Wafilipi 3:7-8

Na neno langu na kuhubiri kwangu hakukuwa kwa maneno ya hekima yenye kushawishi akili za watu, bali kwa dalili za Roho na za nguvu”

1 Wakorintho 2:4

UDHIHIRISHO WA NGUVU

Paulo na washirika wengine wa kanisa la Mungu walisitaajabisha ulimwengu wa kisiasa wa kipindi walichoishi kwa nguvu ya Roho wa Mungu Anayeishi.

Kanisa la Yesu Kristo, lilizaliwa kupitia udhihirisho wa NGUVU ya kitume.

Je, leo tuna nini?

Tuna nadharia nyingi mno.

Tuna theolojia nyingi mno.

Tuna mafundisho mengi mno.

Lakina hatuna udhihirisho wa nguvu za Mungu!

Yesu Kristo anakuja mara ya pili na kanisa litanyakuliwa.

Je, umewahi kufikiri hata kwa dakika moja kwamba kanisa litanyakuliwa likiwa halina nguvu, lina anemia, limedhoofu, limelala, lisilojali hali iliyopo leo?

Kanisa lilinyakuliwa ni Bibi Harusi wa Kristo. Ni zawadi ya pekee atoayo Baba kwa mwanaye wa pekee, Yesu, kwa kazi yake ya Ukombozi aliyoikamilisha hapa dunia, kwa kuacha utukufu mkubwa uliomzunguka kule mbinguni na akachukua ufanano wa mwili wa dhambi, kwa kuvumilia mateso, kukataliwa na maumivu ili tu kwamba ajitoe kwa ajili ya wokovu wa dunia nzima

Je, unafikiri kuwa Mungu ataridhika kuona alitoa zawadi ya pekee ya Mwanaye Yesu Kristo na kupitia maumivu makubwa kiasi kile na aone Bwana Harusi, anamletea kanisa nyonge kama tulionavyo leo?

Ukweli haiwezekani, lazima jambo fulani lotokee. Lazima tulifanye litokee. Nakutabilia kuwa moja ya mafanikio makubwa ambayo utayapata katika ulimwengu wa roho kwa jinsi ujio wa mara ya pili wa Yesu Kristo unakaribia ni:

Kanisa La Yesu Kristo Litanyakuliwa Likiwa Na Udhihirisho Wa Nguvu Za Mungu Za Ajabu Mno  Na  Roho Mtakatifu Atamwangwa Kuliko Hata Kanisa Lilivyokuwa Linaanza.

Kanisa lilizaliwa katika nguvu. Ilieleweka kabisa kuwa kanisa lina nguvu. Kulikuwa na miale ya moto. Kulikuwa na kunena kwa lugha mpya. Kulikuwa na nguvu. Unaweza kusoma kipande kidogo tu cha Matendo ya Mitume Kuhusu kanisa la kwanza na ukaona jinsi ambavyo hawa watu walitembea katika nguvu za Mungu. Kubwa tena kubwa mno. Watu walijaa nguvu.

Mungu alichukua wanaume na na wanawake wabishi, waoga, wasio na elimu, wasiojulikana, na wengine hata hawakujua hazina za dunia hii, lakini Mungu aliwasha moto wa nguvu za mbinguni ndani yao na wakaweza kuifagilia dunia kwa Yesu.

Hili linafananaje na kile ambacho tunakiona siku za leo?

Ninao ujasiri wa kukuambia kuwa mpaka leo bado sura ya mwisho ya kitabu cha matendo ya  Mitume wa dunia hii bado haijaandikwa na haijafungwa!

Siku moja nilipomaliza tu kuomba usiku wa saa nane, Bwana Yesu alikuja chumbani kwangu, mwili mzima ulizimia ganzi kwa kuona tu ule mwanga wake nakumbuka ilikuw ani Tarehe 27 Julai 2014. Bwana aliponitokea nguvu zote zikaisha na alikuja kuniambia tunifundishe viongozi, sikulala mpaka asubuhina kesho yake sikuweza kuhubiri nilisimulia tukio na kulia tuna watu walifunguliwa sana.

Kazi ya Mungu si kazi ya mtu, hivyo tunahitaji kuwa na vitendea kazi vya mwenye kazi, ambavyo ni Roho Mtakatifu na nguvu za Mungu.

Kwa kadri tunavyozidi kutamani kuwa karibu naye, nguvu, uwepo wake, upako, utukufu ufufuo wa Yesu Kristo na udhihirisho wa Roho Mtakatifu utakuja kwetu katika ulimwengu wa roho na kudhihirka katika ulimwengu wa kawaida (asili). Ukweli tunaenda katika viwango aambavyo macho hayajapata kuona wala masikio hayajawahikusikia, kabla ya unyakuo tutatembea katika viwango vikubwa na vya kushangaza mno.

Dunia nzima itajua kwamba Yesu yu Hai, kwamba ni Mwana wa Mungu,na kwamba alikuja huku duniani kwa kusudi. Wataona nguvu zake zikidhihirika ndaniya watu Wake kwa namna ya ajabu sana.

Yesu alisema;

Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote, kuwa ushuhuda kwa mataifa yote; hapo ndipo ule mwisho utakapokuja.”

Mathayo 24:14.

Tupo katika kipindi cha mpenyo (kufanikiwa), kipindi cha kutoa uthibitisho (ushuhuda) kwanguvu.

Tunaweza, ni lazima, tutafanya, acha kujiwazia huwezi, si wewe bali Mungu ndani yako. Vuka mipaka ya uwezo wako wa kufikiria.

🗣 OMBA:

  1. Omba Mungu mwenye nguvu, uliye Baba yangu nijalie Mtumishi wako, kufikia hatua yakudhihirisha nguvu zako, nina kiu na uwepo wako maishani mwangu, katika Jina la Yesu Kristo. Amina!

Unaweza kujiunga kwenye group la Goodvine Discipleship School la WHATSAPP kwa kujaza fomu hapa chini:

http://forms.gle/957djapjw8gFLkF36

2 thoughts on “NGUVU

  1. Kwakweli tukifuatilia mafundisho tutavuna ubarkiwe sana nimevuna endelea kutulisha neno la mungu

Toa Maoni yako / Leave Your Comment:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s