Mfulilizo wa masomo haya utakufanya uzipokee funguo zote zitakazokufanya wewe uwe mtumishi bora na uweze kuwatumikia waliopotea na ulimwengu unaoangamia. Utafahamu namna ya kutenda katika uweza wa Roho Mtakatifu. Inawezekana sio mtume, nabii, mchungaji, mwalimu au mwinjilisti, lakini nikwambie hivi, “utaweza kutoa uthibitisho”

 • Usiogope na usiwe na aibu.
 • Nenda kwa Jina la Yesu.
 • Ruhusu nguvu ya Mungu ijae ndani yako.
 • Kwa pamoja tutaweza kusonga mbele, na umtukuze Mungu maana tu washindi.

Tazama viganja vya mikono yako na msikilize Roho Mtakatifu anachoongea na wewe. Ubadaye wa ufalme wa Mungu upo mikononi mwao watafutao jibu la swali hili:

📖 Basi wakamwambia, Tufanyeje ili tupate kuzitenda kazi za Mungu?

Yohana 6:28

Kabla sijakupeleka hatua nyingine ya fundisho hili, tambua kuwa nakuombea sana ujue cha kufanya ili uweze kutokeza kama ushuhuda unaoishi siku zijazo.

Kwa neema na kibali cha Mungu kupitia ukombozi sisi ni watu wa daraja la juu na wa kufanya vitu vikubwa mno lakini lazima tuwajibike ili kufikia ukuu. Namsihi Mungu akupe neema na kibali cha kufikia ndoto yako. Amina!

MEI 2020 ZINGATIA HAYA:

Je, Roho Mtakatifu anasemaje kwa ajili ya huu mwezi wa Mei 2020?

 • Mungu atasamehe watu wengi mno nao wataingia kwenye maongozi ya kiungu katika safari yetu ya maisha (Zaburi 23:1-6, Isaya 48:21).
 • Kwa kufuata maongozi ya Kiungu, ndipo tunafikia kwenye daraja la kufika kwenye nchi ya ahadi   (Hesabu 9:15-23, Kutoka 13:17-18)
 • Maongozi ya kiungu inawezekana ‘yasiwe na maana’ kwa matakwa ya wanadamu, ila ndiyo njia pekee ya kupitia ili ufanikiwe (Isaya 55:8, 2 Wakorintho 11:3).
 • Kwa kuwa Mungu anaijua kesho, kama anavyiojua leo, pia anajua mwisho toka mwanzo. Hivyo kumfuata yeye kutakuhakikishia kufika katika nchi ya ahadi (Isaya 46:9-10)
 • Kulingana na Neno la Mungu, maongozi ya kiungu ndilo geti la kuingia katika utendaji wa mambo makuu. Kama ilivyokuwa kwa Ibrahimu na Isaka (Isaya 51:1-3, Mwanzo 12:1-3, Mwanzo 26:1, 12-14).
 • Pia lazima tuelewe kwamba hatuna mkato wa kufikia hatima zetu kama waamini, ila tu kutafika kwa kufuata hatua kwa hatua kama tunavyooongozwa na Roho wa Mungu (Kutoka 13:17-18, Kutoka 23:20, Kumbukumbu la Torati 7:22).
 • Maongozi ya kiroho yanatuhakikishia usalama na kufikia hatma yenye utukufu (Kutoka 23:30, Kumbukumbu la Torati 5:32-33).
 • Hakikisha unakuwa mtu wa rohoni ili uweze kupata maongozi ya Kiungu. (Wagalatia 5:25, Ufunuo 1:10, Isaya 30:20-21).
 • Ingawa, kufuata maongozi ya kiungu ni maamuzi yako, siyo lazima (Kumbukumbu la Torati 30:19, Luka 9:57-61)

Kama sote tujuavyo kuwa iko njia ionekanyo ni sahihi kwa mtu, ila mwisho wa njia zao ni mauti (Mithali 14:12, Mithali 16:25).

Watu wakuu na matajiri waliokuwepo mwanzo na wameandikwa kwenye Biblia ni watu walioongozwa kiungu. Mfano wao ni Ibrahimu, Isaka, Musa, Gidioni, Daudi na wengineo wengi. Hii ni zamu yako kuongozwa na Mungu.

Hivyo basi, mtazamo wa kinabii kwa mwezi Mei 2020 ni:

🗣 TANGAZA KUWA:

 1. BWANA, KATIKA JINA TAKATIFU LA YESU KRISTO, MIMI NI MWANAO, NIMESAMEHEWA DHAMBI NA DHAMBI SI SEHEMU YANGU TENA, MIMI NI NURU NA NITAWAMULIKIA WENGINE NURU YAKO.
 2. BWANA, NAKUBALI NA NIKO TAYARI KUONGOZWA NA WEWE TANGULIA MBELE YANGU, ONGOZA NJIA ZANGU.
 3. KUANZIA LEO, NIMECHAGUA KUFUATA MAONGOZI YA KIUNGU ILI UTHIBITISHE KESHO YANGU, KESHO YA BIASHARA YANGU, KESHO YA NDOA YANGU, KESHO YA UTUMISHI WANGU, KESHO YA KAZI YANGU N.K

Unaweza kujiunga kwenye group la PASTORBON WHATSAPP kwa kujaza fomu hapa chini: http://forms.gle/957djapjw8gFLkF36

Toa Maoni yako / Leave Your Comment:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s