Tazama, nasimama mlangoni, nabisha; mtu akiisikia sauti yangu, na kuufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye, na yeye pamoja nami

Ufunuo wa Yohana 3:20

Soma;

Wote niwapendao mimi nawakemea, na kuwarudi; basi uwe na bidii, ukatubu. 20 Tazama, nasimama mlangoni, nabisha; mtu akiisikia sauti yangu, na kuufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye, na yeye pamoja nami. 21 Yeye ashindaye, nitampa kuketi pamoja nami katika kiti changu cha enzi, kama mimi nilivyoshinda nikaketi pamoja na Baba yangu katika kiti chake cha enzi. 22 Yeye aliye na sikio, na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa.

Ufunuo wa Yohana 3:19-22

Mungu ni wa Utaratibu, na Mbinguni ni mahali ambapo utaratibu upo. Kuna Itifaki ya hali ya juu sana mbinguni na mamlaka ambayo lazima iheshimike. Hivyo tunapo msogelea Mungu kuna namna ya kumwendea. Namna ya kuingia ndani ya nyumba au chumba inategemea kwamba utakaribishwa au utafukuzwa. Unatambua kuwa hata Mungu mwenyewe anajibana na kanuni ya utaratibu. Yesu alisema;

“Tazama, nasimama mlangoni, nabisha; mtu akiisikia sauti yangu, na kuufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye, na yeye pamoja nami.”

Ufunuo wa Yohana 3:20

Ingawa Mungu alituumba, bado inamlazimu abishe hodi na anasubiri akaribishwe kabla hajaingia moyoni mwetu. Hata kama aliweka nafasi ndani ya moyo wako kwa ajili yake mwenyewe, na bado hatumii nguvu kuingia ndani ya moyo wetu. Ni jukumu lako kuamua kama aingie au asiingie kwako.

Ktika Mwanzo 18:1-8, tunaona Ibrahim aliona Wageni kutoka mbinguni karibu na hema lake. Alipowaona akawakimbilia, akawalaki na kuwandalia chakula waburudike. Alionesha wema wa hali ya juu sana kwao. Ukilitazama hili tukio utaona kuwa Mungu alisimama pembeni akisubiri wamkaribishe. Vilevile, katika Mwanzo 19:1-3 tunaona Lutu anawakaribisha malaika wawili katika Sodoma akawasihi sana waingie nyumbani kwake waweze kulala na kuoga.

Pia 2 Wafalme 4:8 Elisha alikuwa anapata njiani mwanamke mmoja wa Shunemu alimkaibisha nyumbani kwa chakula na alikuwa hata hana njaa, lakini yule mwanamke alimng’ang’ania aingie ndani. Baada ya hapo, ikawa kila alipopita njia ile, huingia kula chakula.

  1. Mungu anasubiri umkaribishe kwa sababu ya unyenyekevu wake. Na ni kwa sababu hataki kulazimisha kuingia ndani yetu.
  2. Alituumba sisi na uhuru wa kimaadili kama mawakili na si maroboti au mizimu.
  3. Anataka tuwe huwe huru kuonesha mapenzi yetu.
  4. Anataka tuwe huru kubeba mizigo ya matendo yetu ili tusije tukamtwisha lawama kwa matendo yetu wetu.
  5. Anataka kupima kama kweli tunampenda au la.

Kama bado hujaokoka, tambua kuwa unamtesa Mwokozi siku ulizoishi. Tafadhari itikia hodi yake kwenye mlango wa moyo wako. Tafadhari mkaribishe Yesu ndani, na ujisalimishe mzima mzima kwake. Kufanya hivi si amri ni maamuzi yako.

Chukua Hatua: Mkaribishe Yesu kwenye kila eneo la maisha yako ambayo ulimfungia nje.

Toa Maoni yako / Leave Your Comment:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s