Kiongozi Bora anahitajika Sana katika jamii ya leo. Watu wanatamani mtu ambaye atawaongoza awe na sifa ya ubora katika utendaji wa uongozi wake. Watu wanataka moyo wa kiongozi ambao unamheshimu Mungu kuliko wao anavyojiheshimu yeye. Kiongozi ambaye anapenda kujitunza, kujua na kujitoa sadaka kwa faida ya wengine.

Moyo wa kiongozi ni wa muhimu kuliko umbile au sura yake.

Tazama, kwa mfano Manisha ya Yusufu. Habari zake tunazisoma katika kitabu Cha Mwanzon 35-50. Ni habari inayoshangaza ya utawala na neema ya Mungu. Katika watu waliotajwa agano la kale Yusufu ni mmoja kati ya kiongozi mwenye viwango vya ubora wa juu, hakuwa na dhambi kwa sababu alikuwa ana hofu ya Mungu.

Nataka kusema hivi,

natamani moyo wa Yusufu uwe ndo mwakilishi wa kila kiongozi bora, na kila kiongozi atamani kuwa nao.


Moyo wa kiongozi daima una fikra chanya zitokanazo na ndoto yake.

Yusufu alikuwa muota ndoto. Zile ndoto zake zikamsababishia matatizo kadhaa, lakini aliweza kuona kile ambacho wengine hawakioni. Aliona picha kubwa ya ubadaye wake. Ukweli hii picha ilitoka kwa Mungu, na nina amini kwamba Mungu ametupa sote uwezo wa kuota. Kiongozi yeyote mzuri lazima awe na maono yanayompa kuvumilia magumu, kuvumilia kuonewa, kuvumilia watu anaowaongoza, yanayompa umuhimu was kusamehe na kusonga mbele.

Mch. Boniface Evarist

WhatsApp (+255752122744).

Toa Maoni yako / Leave Your Comment:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s