2 Wafilipi 2:10 “ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni, na vya duniani, na vya chini ya nchi;”

Kiu na mpango wa Mungu ni kuona kila mwana wake aweze kutoa huduma ya Ukombozi. Ndiyo maana anasema

Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio; kwa jina langu watatoa pepo; watasema kwa lugha mpya;- Marko 16:17

Anataka sisi tuishi kwa mamlaka yake huku duniani, ili kwamba kama mapepo yanazuia maisha, hatma na maendeleo ya mtu yeyote, yanapompata yeyete kati yetu, yaweze kukimbizwa. Ingawaje ni waamini wachache sana wanaoweza kufanya haya.

Mwamini yeyote anayetaka kufanya haya ambayo Mungu anatamani tufanye ya kufukuza mapepo lazima awe na ufahamu na Mkombozi Mkuu- Bwana Yesu. Kwa kadri unavyozidi kusogea kwa Yesu ndivyo upatavyo neema ya kukua kiroho na kuweza kufukuza mapepo, kumponya wagonjwa, kufufuka wafu na zaidi, Biblia inasema “Na wao wafanyao maovu juu ya hilo agano atawapotosha kwa maneno ya kujipendekeza; lakini watu wamjuao Mungu wao watakuwa hodari, na kutenda mambo makuu.”

Mambo Gani Unahitaji Kuyajua Kuhusu Yesu? Unahitaji kujua nguvu iliyo katika jina lake. Neno linatuambia Bwana Yesu ana jina ambalo kila goti linapigwa kwake. Hatari ya hapa ni kwamba wengi sana wanaanguka maana Wakisha hudumia watu na kuona pepo yanawatii kwa kuonja nguvu za Roho Mtakatifu wanaanza kujiinua badala ya kumwinua Bwana. Wanafika mahali pa kutaka kukimbiza mapepo kwa majina yao. Tumeagizwa kukimbiza mapepo kwa Jina la Yesu tu na si jina lingine hivyo utajikuta katika matatizo mazito kwa Mungu na mapepo yenyewe. Unapoanza kutoa mapepo kwa jina lako unakuwa Yesu mwingine na unahubiri injili nyingine. Elewa kuwa kitendo hiki kimebeba laana

Kama tulivyotangulia kusema, na sasa, nasema tena, mtu awaye yote akiwahubiri ninyi injili yo yote isipokuwa hiyo mliyoipokea, na alaaniwe.” Wagalatia 1:9.

Hata mtume Paulo na upako wote aliokuwa nao aliendelea kufukuza mapepo kwa Jina la Yesu

Akafanya hayo siku nyingi. Lakini Paulo akasikitika, akageuka akamwambia yule pepo, Nakuamuru kwa jina la Yesu Kristo, mtoke huyu. Akamtoka saa ile ile.” Mdo 16:18.

OMBA: BABA, nipe Ufunuo katika maarifa Yako, nilishe mkate wa mbinguni ili niweze kukua katika ukomavu wa kiroho katika Jina la Yesu.

Toa Maoni yako / Leave Your Comment:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s