Mathayo 28:18-20.

Hapo Tunajifunza juu ya AGIZO KUU LA YESU KWA KANISA.

Kwenda, Kusababisha, kuwabatiza, kuwafundisha ndipo ile mamlaka wataiona ikitenda kazi siku zote pamoja nao. Yesu yupo hayo yakitimizwa nasi. Ndipo tutafurahia wokovu wetu hapa duniani.

2 Petro 3:18 “Lakini, kueni katika neema, na katika kumjua Bwana wetu na Mwokozi Yesu Kristo. Utukufu una yeye sasa na hata milele.”

Mpango wa Mungu ni kwamba watoto wakue na kuwa wana. Kwa namna gani mtoto wa kiroho anaweza kukua na kuwa mwana?

1 Petro 2:2 “Kama watoto wachanga waliozaliwa sasa yatamanini maziwa ya akili yasiyoghoshiwa, ili kwa hayo mpate kuukulia wokovu;”

Hili ni eneo ambalo linaleta changamoto sana katika kanisa la leo maana wengi wanakataa mafundisho wa kukulia wokovu. Ama wazazi wa kiroho wamejua kuzaa tu lakini watoto wana njaa kali na kuugua kwashakoo. Mtume Petro anaweka wazi Ukweli kwa mtu asiyejifunza na kukomaa kiroho ni kazi sana kumshinda shetani. Cha kushangaza akawa amezungumzia nyaraka za Paulo ambazo ni ngumu kueleweka kwa mtu asiyekaa darasani na kujifunza. Hivyo wengi wasioelewa nyaraka za Paulo wakajituka wanasoma na kuyachukulia mambo kijuu juu sana na kutohoa andiko kama lilivyo.

Matendo 2:41-43 “Nao waliolipokea neno lake wakabatizwa; na siku ile wakaongezeka watu wapata elfu tatu. 42 Wakawa wakidumu katika fundisho la mitume, na katika ushirika, na katika kuumega mkate, na katika kusali. 43 Kila mtu akaingiwa na hofu; ajabu nyingi na ishara zikafanywa na mitume.”

Toa Maoni yako / Leave Your Comment:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s