Yohana 4:24 “Mungu ni Roho, nao wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli.”

https://www.facebook.com/efathambinga
Wana wa Mungu wakimfanyia Mungu wao Ibada.

Si matendo yote ya ibada ambayo Mungu anayakubali, kwa sababu si wote wamwabuduo ni waabudu halisi. Ukweli huu ulifunuliwa na Yesu alipokuwa anafanya mazungumzo na mama Msamaria katika kisima cha Yakobo. Alifunua pia ukweli mkubwa juu ya ibada ambayo tunatakiwa kuzingatia sana endapo tunataka ibada yetu ikubalike na Mungu.

Jambo la kwanza kuelewa ni kwamba kila “Mungu” ambaye anapatikana eneo fulani tu si Mungu wa kweli na hatakiwi kuabudiwa. Ibada inayofanyika kwa Mungu wa namna hii ni ibada feki. Ibada ya Mungu wa kweli haihusiani na kwenda njiapanda ambapo barabara tatu zinakutana kuweka chakula ili Mungu aje ale. Mtume Paulo alikutana na waabuduo namna hii katika milima ya Mars huko Athene (Matendo ya Mitume 17:22-31). Mungu wa Kweli anaelezewa na Mtunzi wa Zaburi katika Zaburi 8:1

Wewe, MUNGU, Bwana wetu Jinsi lilivyo tukufu jina lako duniani mwote! Wewe umeuweka utukufu wako mbinguni;”

Ukweli mwingine ambao Bwana Yesu alitufunulia ni kwamba mungu yeyote ambao hana mahusiano ya ubaba na waabuduo huyu hastahili kuabudiwa nasi. Mtu yeyote anayemwabudu Mungu kwa namna hii si mwabudu halisi. Ndiyo maana Yesu alikuja kutufanya sisi wa Baba Yake. Na hata alipokuwa anawafundisha wanafunzi wake namna ya kuomba, alimwelezea Mungu wa kweli kama “Baba” (Luka 11:2). Zaidi sana, Bwana Yesu alitufunulia kuwa ibada yetu kwa Mungu si halisi kama hatumjui Mungu tunaye mwabudu. Hii ndiyo sababu iliyomfanya Paulo kuwatambulisha watu wa Athene kuwa walikuwa wanaabudu kwa ujinga (Matendo ya Mitume 17:23). Alijaribu kuwafundisha kwamba ni kosa kumwakilisha kichwa cha Mungu na dhahabu, fedha, au jiwe lililo chorwa kisanaa na vitu vya kibinadamu (Matendo ya Mitume 17:29). Hakuna mwabudu ambaye kwa ujinga akafikiri kuwa Mungu Mtakatifu atakubali ibada toka kwa mtu ambaye maisha yake yametawaliwa na dhambi za uongo, kujifanya na kila aina ya maadili mabaya na uovu.

Ibada ya kweli inahusiana na kumwabudu Mungu wa kweli katika roho na kweli. Lazima tumwabuduo Mungu katika roho kwa sababu Mungu ni Roho, na ni kwa roho pekee tunaweza tukaendana na Roho Yake. Kumwabudu Mungu katika roho ina maana kufanya kile anachokuagiza ufanye katika akili ya kiroho ya imani. Kuna mambo ambayo Roho Mtakatifu wa Mungu angetaka sisi tufanye lakini tungeliona kwa macho yetu ya kimwili, ni magumu kuyaelewa. Kwa mfano, pale Mungu alipo muagiza Nuhu kujenga safina kubwa sana katika nchi kavu, kwa watu wa kizazi chake, hili halikuwa jambo lenye maana la kulifanya. Kwamba mtu lazima awe na mme au mke mmoja “haijarishi pana ubaya au wema” watu hawaoni umuhimu lakini ndivyo Mungu wetu atakavyo katika Neno lake. Mwabudu halisi hataweza kusema uongo hata kama kuna madhara yanayoweza kumpata kupitia Ukweli wake. Kwa mwabudu halisi kuwa mkweli si kwa ajili ya mtu bali kwa Mungu ajuaye yote.

Yohana 4:21-24 “Yesu akamwambia, Mama, unisadiki, saa inakuja ambayo hamtamwabudu Baba katika mlima huu, wala kule Yerusalemu. 22 Ninyi mnaabudu msichokijua; sisi tunaabudu tukijuacho; kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi. 23 Lakini saa inakuja, nayo sasa ipo, ambayo waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Kwa maana Baba awatafuta watu kama hao wamwabudu. 24 Mungu ni Roho, nao wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli.”

Ombi la Msingi: Baba neema ya kuishi maisha yanayokunalika kukuabudu wewe kupitia Roho Mtakatifu wako, katika Jina la Yesu.

Toa Maoni yako / Leave Your Comment:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s