Tangu mwanzo, namna ambavyo shetani anafanya kazi amekuwa akipanda mbegu ya mashaka katika mioyo wa watu ambao Mungu amewawekea mpango maalum na kusudi la Mungu kwao. Mfano, wakati lengo la Mungu kumkataza Adam na Eva wasile tunda lililokatazwa lilikuwa ni kuwafanya waishi milele, wenye afya na ustawi, shetani akawaendea na kuwaambia eti Mungu kawakataza kwa sababu hawataki mema (Mwanzo 3:4-5).

Ni aina hii ya mashaka ambayo shetani alipanda kwa ndugu zake Yusufu baada ya kifo cha baba yao. Ashukuriwe Mungu Yusufu alikuwa mtu anajua Mawazo ya Mungu; akawazima mashaka yao mara moja. Kwa sisi wana wa Mungu siku hizi, Mungu ametufunulia mpango wake na makusudio yake kwetu katika Yeremia 29:11:

Maana nayajua mawazo ninayowawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho.”

Hili si wazo jipya kwa Mungu, isipokuwa hili limekuwa kusudio la Mungu kwengu tangu mwanzo wa uumbaji (Mwanzo 1:26). Elewa kuwa ni dhambi kuwa na mashaka dhidi ya mema katika nia ya Mungu. Anapotuongoza kufanya jambo au kuishi kwa namna fulani ambayo ni kinyume na namna ambayo shetani au watu wanatutegemea sisi kuishi kwayo.

Kwa kuwa Yusufu alifahamu Mawazo ya Mungu kuhusiana na yote yaliyomtokea alikataa kufanya ibada ya mashujaa kutoka kwa ndugu zake na akatuliza mashaka yao. Aliwafariji kwa kuwafanya waelewe kuwa matendo mabaya waliyomfanyia yalitokana na Mungu ili akamilishe kusudi lake katika maisha ya Yusufu.

Mwanzo 50:19-20 “Yusufu akawaambia, Msiogope, je! Mimi ni badala ya Mungu? 20 Nanyi kweli mlinikusudia mabaya, bali Mungu aliyakusudia kuwa mema, ili itokee kuokoa taifa kubwa, kama ilivyo leo.”

Kwa lugha nyingine Yusufu alikuwa anawaambia ndugu zake kuwa haikuwa wao ila Mungu aliyemtuma yeye Misri kwa kusudi lililo wazi sana. Ndiyo maana Mtume Paulo akasema;

Warumi 8:28 “Nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yaani, wale walioitwa kwa kusudi lake.”

Bwana anasema na wewe kuwa acha kulalamika Kuhusu nini kinatokea kwako leo; ni kwa ajili ya mema yako. Mambo yako yatakuja kuwa mazuri sana endapo utaendelea kumpenda Mungu hata kama utakuwa katika hali mbaya sana, ambayo ina kusudi la kiungu. Narudia tena kukuambia wewe: ni kwa ajili ya mema yako, na muda si mrefu utajua ni kwa nini.

Mwanzo 50:15-21 “Ndugu zake Yusufu walipoona ya kwamba baba yao amekufa, walisema, Labda Yusufu atatuchukia; naye atatulipa maovu yetu tuliyomtenda. 16 Wakapeleka watu kwa Yusufu, kunena, Baba yako alitoa amri kabla ya kufa kwake, akasema, 17 Mwambieni Yusufu hivi, Naomba uwaachilie ndugu zako kosa lao na dhambi yao, maana walikutenda mabaya; sasa twakuomba utuachilie kosa la watumwa wa Mungu wa baba yako. Yusufu akalia waliposema naye. 18 Nduguze wakaenda tena, wakamwangukia miguu, wakasema, Tazama, sisi tu watumwa wako. 19 Yusufu akawaambia, Msiogope, je! Mimi ni badala ya Mungu? 20 Nanyi kweli mlinikusudia mabaya, bali Mungu aliyakusudia kuwa mema, ili itokee kuokoa taifa kubwa, kama ilivyo leo. 21 Basi sasa msiogope; mimi nitawalisha na watoto wenu. Akawafariji, na kusema nao vema.”

Omba: Baba, kutokana na Neno lako, mambo yote yafanyike mema kwa kusudi lako juu yangu, katika Jina la Yesu.

Toa Maoni yako / Leave Your Comment:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s