Kwa maana maskini hawatakoma katika nchi milele; ndipo ninakuamuru na kukuambia, Mfumbulie kwa kweli mkono wako nduguyo, mhitaji wako, maskini wako, katika nchi yako.” – KUMBUKUMBU LA TORATI 15:11

Biblia inazungumza jambo moja muhimu sana juu ya wito wetu kama wanafunzi wa Yesu, ambapo wengi wetu hatujali sana hilo. Jambo lenyewe linahusiana na kuwajali maskini.

Mwenye jicho la ukarimu atabarikiwa; Maana huwapa maskini chakula chake.” – MITHALI 22:9

Moja ya njia ya haraka sana ya kubarikiwa na Mungu ni kuwasaidia maskini. Mungu mwenye nguvu Amesema maskini hawataisha kamwe huku duniani, na ni haki yake kuwajali maskini. Lazima tuelewe kuwa Mungu hata kuja duniani kufanya jambo hili wakati sisi wanadamu tupo. Ameshatoa amri kwa walio na kipato au mali kuwapa wale wasio na kipato. Hivyo yeyete anayewajali sana maskini kwa kuwasaidia atabalikiwa sana na Mungu wetu. Hii ni moja ya siri za baraka za Kiungu.

Mbali na baraka za hapa duniani kwa wale wanaowahudumia maskini, Bwana wetu Yesu Kristo anaenda mbali zaidi na kutuhakikishia baraka za uzima wa milele. Alisema watu wa namna hii watazawadiwa thawabu ya kutosha katika ufalme wa Mungu.

Kisha Mfalme atawaambia wale walioko mkono wake wa kuume, Njoni, mliobarikiwa na Baba yangu, urithini ufalme mliowekewa tayari tangu kuumbwa ulimwengu; 35 kwa maana nalikuwa na njaa, mkanipa chakula; nalikuwa na kiu, mkaninywesha; nalikuwa mgeni, mkanikaribisha;” – MATHAYO 25:34-35.

Niliwahi kusoma habari za kiongozi mmoja mkubwa sana wa dini pale Nigeria ambaye alitoa ushuhuda wa namna alivyookoka wakati nchi yao wanapigana vita vya wenyewe kwa wenyewe. Kutokana na maelezo yake huyo mtu alikuwa ana kimbia kimbia yale machafuko akajikuta kambilia kwa wanandoa fulani wa Kikristo na hao wanandoa walimpokea nyumbani kwao. Alishangaa sana kuona ndani ya muda mfupi mama mwenye nyumba akaleta sahani kubwa ya wali na kuweka mbele yake. Alisahangaa sana namna gani kaandaa chakula cha kutosha kiasi kile na namna gani waliweza kutoa chakula kizuri kama kile kwa mkimbizi kama yeye.

Baada ya muda naye akaamua kuungana na familia ile kumtumikia Mungu ambaye aliitunza familia iliyomwokoa wakati wa vita. Kwa jinsi ya kusaidiwa tu ndiyo ukawa mwanzo wa yeye kubadili dini na kuwa Mkristo. Leo, hii amefanikiwa sana katika huduma ambayo Mungu amempa imeenea dunia nzima Makanisa yake.

Hapa Ukweli ni kwamba wale waliompokea na kumuongoza katika njia ya wokovu wanafaidi matunda ya kuokoa roho za watu pamoja naye na mbinguni wanasubiri cheo chao.

Omba: Baba, nipe neema ya kutoa misaada, nataka kuwajali na kuwatunza maskini katika Jina la Yesu Kristo.

2 thoughts on “KUWAJALI MASKINI

Toa Maoni yako / Leave Your Comment:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s